AG ASESORIA

TOTS ELS SERVEIS PER A AUTÒNOMS, PIMES I CREACIÓ DE NOVES EMPRESES

vols emprendre el teu nou projecte?

necessites assessorament tecnològic per al teu negoci?

AG Assessoria t'ajuda amb tots els tràmits necessaris per iniciar el teu nou projecte. A més, disposem de professionals de la tecnologia que t'assessoraran sobre la tecnologia més actual i econòmica per a la teva empresa actual, o per al teu nou negoci.
Asesoría contable

ASESORIA CONTABLE

A l’àrea comptable realitzem els registres comptables, d’acord amb el que estableix el PGC de l’2007 i la normativa vigent.

A partir del SII, que Hisenda està implantant des de juliol / 2017, hem invertit en tecnologia, per oferir als nostres clients la solució a aquest nou sistema de Subministrament immediat d’Informació (SII). Mitjançant el reconeixement òptic de caràcters (OCR), i del nostre programa de comptabilitat, li facilitem la tasca de facturar als seus clients, controlar cobraments i pagaments dels seus comptes bancaris, portar una supervisió exhaustiva de les factures dels seus proveïdors.

Tot això des de la butaca de casa seva, des del restaurant o bar, des de la platja, o des de l’altre costat de l’món. Amb el nostre sistema podem assessorar empreses de tot l’àmbit nacional, ja que no cal desplaçar-se o enviar missatgers per a remetre les factures d’ingressos i despeses per confeccionar la seva comptabilitat i impostos.

Asesoría fiscal

ASESORIA FISCAL

Realitzem tots els serveis englobats en l’àrea de la gestió comptable, econòmic i financera que necessiti per millorar i fer créixer la seva empresa:

Plans d’empresa, de productes, estudis de viabilitat, marges comercials, costos, inversions i finançament a curt i llarg termini.

Des de la comptabilitat, s’elaboren els impostos trimestrals o mensuals d’obligat cumplimirento per la seva empresa, no sense abans tractar d’aconseguir el major benefici fiscal i el conseqüent estalvi impositiu.

Ens ocupem de confeccionar i presentar els impostos d’IVA, IRPF, Declaració d’Operacions amb Tercers, Declaració d’Operacions Intracomunitàries, Impost sobre Societats, Declaració de Renda de les Persones

asesoría laboral

ASESORIA LABORAL

Alta i Contractació de treballadors, d’acord amb el Covenio Col·lectiu vigent Confecció de nòmines mensuals de personal Confecció i presentació en el Sistema CRETA, dels butlletins de cotització mensuals Tramitació de parts de baixes i altes per IT o Accidents Laborals.

Servicios de gestión de extranjería - Ag Asesoría

ESTRANGERIA

Règim General.

Residència per arrelament social o laboral.

Reagrupació familiar.

Règim Comunitari.

Nacionalitat espanyola

Asesoría contable, fiscal, laboral y extranjería

    He leído y acepto el Aviso Legal y la Política de Privacidad.